T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Burdur İl Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kuralları

Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.
Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.

  • Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.
  • Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.
  • Kütüphanede idarece belirlenen alanlar dışında su haricinde hiçbir yiyecek ve içecek tüketilemez.
  • Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.
  • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.
  • Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.
  • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.