T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Burdur İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyonumuz

          MEVCUT KİTAP DURUMUMUZ


                    (01.04.2020 tarihi itibarıyla)

DEWEY NO

KONUSU

KİTAP ADEDİ

000

Genel Konular

2668

100

Felsefe ve Psikoloji

2680

200

Din Bilimleri

4593

300

Sosyal(Toplum) Bilimler

14893

400

Dil ve Dil Bilimi (Filoloji)

1059

500

Doğa Bilimleri ve Matematik

1020

600

Uygulamalı Bilimler (Teknoloji)

2130

700

Güzel Sanatlar ve Eğlence

3157

800

Edebiyat

32195

900

Tarih, Coğrafya, Biyografya             

8949

GENEL TOPLAM


73344

                   
 
                                  
                          ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER

 

     Kütüphanemiz koleksiyonunda Türk, Arap ve Fars dilleriyle yazılmış 2312 adet yazma eserimiz bulunmakta idi. Ancak, bunlardan 679 adedi 1975 yılında sel baskınına uğramış ve tamir edilmek üzere İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine gönderilmiştir.

11/08/1992 tarihli Bakanlık oluru ve 1992/12 sayılı genelgesiyle çeşitli illerde bulunan yazma eserler, belli bir prosedür çerçevesinde, İstanbul’da Süleymaniye, Ankara’da Milli kütüphane Başkanlığı ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine devredilmesi istenmiştir. Bu genelge doğrultusunda Burdur İl Halk Kütüphanesinde bulunan 1687 adet yazma eser, Konya Bölge Yazma eserler Kütüphanesine devredilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesinde tamirde olan kitaplardan önce 51 adedinin işlemi biterek Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine devri yapılmış, kalan 625 adet yazma eserin patolojik tamiratı da 2012 yılında tamamlanarak ilgili kütüphaneye devredilmiştir.

          Son olarak Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinden patolojik onarımı biterek gönderilen 625 cilt yazma kitaplarımız hariç, diğer yazma kitapların dijital kopyaları Müdürlüğümüzde mevcuttur. 1920 cilt Arap harfli Türkçe kitabımız mevcut iken,14.02.2014 tarihinde Aynı kütüphaneye devir işlemi gerçekleşmiştir. 32 cilt Burdur Mahkeme sicilleri Burdur’ un tarihsel, kültürel ve sosyal yapısı hakkında araştırmacılara önemli bilgiler sunmaktadır. Burdur mahkeme sicilleri, matbu ve dijital olarak Müdürlüğümüzde mevcut bulunmaktadır. Her ikisinden de araştırmacılarımız yararlanabilmektedirler.