T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Burdur İl Halk Kütüphanesi

Personelimiz

                                                                                    
                                 2.JPG     

                                                       Fatih Ahmet KORKMAZ     
                                                   Kütüphaneci
                                       
                                          
                                                                                                               5.JPG                
                    
                                            İbrahim ÇAĞLAYAN                                                  
                                   
Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe)                      
          
                            
              
                               6.JPG            

                                            
Selahattin DEMİR
                              Teknisyen Yardımcısı (İnternet Salonu)                               8.JPG

                                               Nihal ÇELİKBAŞ
                                    DOSİMM İşçisi(Yetişkin Salonu) 
                                                                                                            
                 


                              7.JPG          

                                                  Yusuf ÖZCAN
                                          İşçi (Taşınır K.K. Yetkilisi)


                              10.JPG
                 
                                                Murat AKMAN
                                     İşçi (Gezici Kütüphane Şoförü)  
                           


                              
                                            
                                                                Hasan TOKGÖZ
                                                        İşçi (Hizmetli) 

                                               GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL
                
               
                             9.JPG
                                                        Süleyman AYKUT                                              
                                                   Teknisyen
                                   
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)